CZ EN

Špaček & Krpcová - advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby českým i zahraničním fyzickým i právnickým osobám. Služby mohou být poskytovány v českém, anglickém a italském jazyce.

Specializujeme se na obchodní právo, právo nemovitostí, občanské a pracovní právo. Poskytujeme právní pomoc také v oblasti trestního práva (obhajoba obviněných, zastupování poškozených) a taktéž v oblasti rodinného práva. Dále zastupujeme naše klienty ve správních a stavebních řízeních, vymáháme pro klienty pohledávky. Zkušenosti máme mimo jiné i z oblasti finančního práva.

Svým klientům garantujeme zejména osobní a profesionální přístup, důslednost, pečlivost a diskrétnost. Vždy se pro svého klienta snažíme nalézt nejefektivnější řešení.

Za účelem zajištění komplexních právních služeb pro naše klienty spolupracujeme s exekutory, notáři, znalci a s dalšími odborníky z různých oborů.

Snažíme se být vždy našim klientům k dispozici. Komunikace s námi může probíhat osobně v sídle kanceláře na adrese Revoluční 762/13, Praha 1 nebo v místě požadovaném klientem, či prostřednictvím moderních komunikačních technologií. Pobočku kanceláře máme také v Úvalech u Prahy.

Naším cílem jsou spokojení klienti, kteří se na nás mohou kdykoliv s důvěrou obrátit.


Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.