CZ EN

Tým

Právní služby jsou poskytovány advokáty Mgr. Janem Špačkem a Mgr. Bohumilou Krpcovou.

Mgr. Jan Špaček

Mgr. Jan Špaček

advokát

Vystudoval Právnickou fakultu na Karlově Univerzitě v Praze. Profesní zkušenosti získal výkonem praxe advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Mgr. Miroslava Krutiny a v advokátní kanceláři Duška, Svobodová a spol. V roce 2011 úspěšně složil advokátní zkoušky. Při své advokátní praxi nejprve spolupracoval se zavedenými advokátními kancelářemi, a to Duška & Svobodová advokátní kancelář, a Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář. Od konce roku 2012 pak vykonává samostatnou advokátní praxi. Od roku 2016 působí v advokátní kanceláři Špaček & Krpcová, jejímž je spoluzakladatelem. Členem České advokátní komory je od roku 2007.

Mgr. Jan Špaček poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Bohumila Krpcová

Mgr. Bohumila Vodičková Krpcová

advokátka

Vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia absolvovala i studijní pobyt v Itálii, a to na univerzitě Università degli Studi di Milano. Po absolvování právnické fakulty působila jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Josefa Bělohlávka & JUDr. Richarda Sysla a v advokátní kanceláři Spoladore & a Bystřický. V roce 2014 úspěšně složila advokátní zkoušky a nastoupila jako právník na pozici specialista řízení právních a úvěrových rizik v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Od roku 2016 opět vykonává advokacii a je spoluzakladatelkou Advokátní kanceláře Špaček & Krpcová. Členkou České advokátní komory je od roku 2010.

Mgr. Bohumila Vodičková Krpcová poskytuje právní služby v českém, anglickém a italském jazyce.

Advokátní kancelář Špaček & Krpcová dále spolupracuje se samostatným advokátem Mgr. Janem Jandou, zapsaným u České advokátní komory pod č. 12716.